Проведе се информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

На 30 март се проведе информационен ден по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 в хотел „Хилтън“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content