Работна среща за зимното поддържане на пътищата на територията на Столична община

На 30.11.2016 г. в базата на БЧК в с. Лозен се състоя работна среща на институциите, имащи отношение към зимното поддържане на пътищата на територията на Столична община. Срещата се проведе и за установяване на оперативно взаимодействие и координация. Тук бяха представителите на Пътна полиция, Българския червен кръст и на Дирекцията на Природен парк „Витоша“. С три презентации представителите на Столичния инспекторат илюстрираха подготовката за зимния период. Представен беше и новият оперативен план, както и най-важните моменти в работата на оперативния център. Заявена беше готовността за поддържане на двата основни пътя в ПП „Витоша“ – от кв. Бояна до Златните мостове /включително отклоненията към туристическите хижи/ и от кв. Драгалевци до туристически център „Алеко“. Презентациите акцентираха и върху пълната техническа обезпеченост на екипите. Напомняме на всички посетители на ПП „Витоша“ да се съобразяват със заповедта на кмета на гр. София за ограничителния режим за достъп в парковата територия: в почивни и празнични дни в интервала от 11.00 до 14.00 часа, както и при спиране на движението по време на снеговалеж и почистване на трасетата. За да бъде приятно и безпроблемно посещението на Витоша, ви препоръчваме да следите пътната обстановка и прогнозата за времето, да бъдете добре екипирани и да следвате основните правила на поведение в планината и в защитената територия.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content