Голям интерес предизвика информационната шатра на Изпълнителната агенция по горите

На 5 април 2019г, столичани и гости на столицата посетиха информационната шатра на Изпълнителна агенция по горите в Южния парк. В нея бяха изложени материали и сбирки, свързани със създаването, възстановяването, стопанисването и опазването на българската гора, семена от различни дървесни видове, инструменти с които се извършват различни дейности в горите и други информационни брошури.

 Експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“ запознаваха посетителите за ролята на 11 –сте природни парка в опазването на биологичното разнообразие в България.

За най-малките беше организирана работилница за деца, където изработваха тематични пана от естествени материали.

„Лесовъди за един ден“ станаха 40-те деца от Англо-американското училище в София, които имаха възможност да се включат в интерактивните игри, свързани с дейностите в горите и да научат повече за горските обитатели.

Всички деца получиха тематични подаръци, издадени от Дирекциите на Природните паркове в България – плакати, определители, книжки, дипляни, магнити, стикери и си тръгнаха с много положителни емоции от срещата с експертите на парковата администарция и лесовъдите.

Събитието е част от инициативите свързани със Седмицата на гората.

Skip to content