Доброволческа акция на служителите от Райфайзенбанк

Днес, 27.04.2018 г., 50 служители на Райфайзенбанк, заедно с г-н Рьогл – главен изпълнителен директор и председател на УС на Райфазенбанк се включиха в доброволческа акция по залесяване. Доброволците прочистиха терена и залесиха близо 390 фиданки обикновен смърч в местността Игликина поляна. Това ще превърне една от най-красивите витошки местности в още по-притегателно място за посетителите на планината. Тази инициатива ще допринесе за успешната реализация на благородната кауза „Витоша – достъпна за всички“, подкрепена от дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“.   

Заедно с доброволците от банката бяха експертите от Дирекция на Природен парк  „Витоша“ и от ДГС София. Заместник- директорът на горското стопанство инж. Цветан Динев даде подробни указания за залесяването и определи правилата, които трябва да се спазват. През есента на тази година ще се проведе втора акция, последващо отглеждане на създадените култури и попълване при необходимост.

Директорката на парка г-жа Снежана Петрова връчи благодарствено писмо на г-н Рьогл, поздрави служителите на Райфазенбанк и изказа своята  благодарност за усърдието и вложения доброволен труд.

Skip to content