Стажантите на Vivaсom в доброволческа акция в природен парк „Витоша“

На 9.08.2018 г. в района на Златните мостове се проведе доброволческа акция със стажантите от Vivacom. В нея се включиха 90 доброволци.

От ранни зори, въоръжени с лопати, кирки, чукове, тесли, четки, пирони, боя и други материали, те поеха ентусиазирано към Златните мостове. Младежите бяха разпределени на групи според предпочитанията си и физическите си възможности. Благодарение на добрата организация от страна на Сава Попсавов – експерт от ДПП „Витоша“, те успяха да изпълнят всички набелязани задачи.

Стажантите построиха нов дървен мост, сглобиха пейка пред автобусната линия „Зелена София“, отпушиха и изчистиха канавките по алеите, боядисаха десетки пейки и маси, лакираха дървения парапет и информационните табла, почистиха каменния заслон, събраха битовите отпадъците в района.

Закупуването на материалите, необходими за акцията и наемането на багер, който ще изкопае отводнителен канал, беше осъщствено със средства на Vivacom.

Акцията на младите телеком надежди е част от приобщаването им към основните ценности на Vivacom и стремежа на компанията да бъде в полза на обществото.   
Благодарим на всички, които се включиха в доброто начинание.

Skip to content