Документи

Природен парк "Витоша"

Отчет

Годишен отчет за 2004 г.

Годишен отчет за 2005 г.

Годишен отчет за 2006 г.

Годишен отчет за 2007 г.

Годишен отчет за 2008 г.

Годишен отчет за 2009 г.

Годишен отчет за 2010 г.

Годишен отчет за 2011 г.

Годишен отчет за 2012 г.

Годишен отчет за 2013 г.

Годишен отчет за 2014 г.

Годишен отчет за 2015 г.

Годишен отчет за 2015 г._1

Годишен отчет за 2015 г._1.1

Годишен отчет за 2015 г._1.2

Годишен отчет за 2015 г._2

Годишен отчет за 2015 г._3

Годишен отчет за 2015 г._4

Годишен отчет за 2015 г. 5.1

Годишен отчет за 2015 г._5.2

Годишен отчет за 2016 г.

Годишен отчет за 2016 г._1

Годишен отчет за 2016 г._1.1

Годишен отчет за 2016 г._2

Годишен отчет за 2016 г._3

Годишен отчет за 2016 г._4_5

Годишен отчет 2016 г._6

Годишен отчет за 2017 г.

Годишен отчет за 2017 г._1

Годишен отчет за 2017 г._1.1

Годишен отчет за 2017 г._2

Годишен отчет за 2017 г._3

Годишен отчет за 2017 г._4_5

Годишен отчет за 2017 г._6

Годишен отчет за 2018 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Годишен отчет за 2019 г

Годишен отчет за 2020 г.

Ф-ГодишенОтчет-2020

Годишен отчет за 2021 г:

ГодишенОтчет-2021-ДПП ВИТОША

Годишен отчет за 2022 г.

Годишен-отчет-ДПП-Витоша-2022-6.pdf

Годишен-отчет-ДПП-Витоша-2023-г.pdf

ДОИ

 1. Правила ЗДОИ ДПП “Витоша”
 2. Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2015 година
 3. Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година
 4. Информация относно дължимите разходи и начин на заплащане за достъп до обществена информация
 5. Приложение-1 Заявление за достъп до обществена информация
 6. Приложение-2 Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 7. Приложение-3 Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
 8. Годишен отчет по Закона за обществена информация за 2018 година
 9. Годишен отчет по ЗДОИ 2020
 10. Годишен отчет по ЗДОИ 2021
 11. Годишен отчет по ЗДОИ 2022
 12. Годишен отчет по ЗДОИ 2023
 1. ЗДОИ вх.№ИИ-146-16.11.2017
 2. ЗДОИ вх.№РД-209-1.12.2017
 3. ЗДОИ вх. №РД-209-2-15.12.2017
 4. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-155-2-17.11.2017
 5. Отговор по ЗДОИ изх.№ИТ-146-3-1.12.2017
 6. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-209-2-15.12.2017
 7. ЗДОИ вх.№РД-65-16.04.2018
 8. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-65-2-30.42018
 9. ЗДОИ вх.№РД-68-19.4.2018
 10. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-68-1-30.04.2018
 11. ЗДОИ вх. №РД11-4-6.12.2018
 12. Отговор по ЗДОИ изх.№РД11-1-04.01.2019
 13. ЗДОИ вх№РД11-3-25.09.2019
 14. Отговор по ЗДОИ изх.№РД 11-5-08.10.2019
 15. ЗДОИ, вх. № ДПП03-1717 от 09.11.2020
 16. Отговор по ЗДОИ, изх. № РД11-05 от 19.11.2020
 17. Заявление по ЗДОИ Вх.№ РД11-2-18.03.2021
 18. Отговор по ЗДОИ Изх №РД 11-5-26.03.2021
 19. Заявление по ЗДОИ РД11-6- 12.05.2021 г.
 20. Решение по ЗДОИ РД11-7- 25.05.2021 г.
 21. ЗДОИ вх.№ДПП03-58-13.01.2022 год.
 22. Отговор по ЗДОИ изх.№ДПП03-104-24.01.2022 год.
 23. ЗДОИ Вх.№РД11-4-05.08.2022 г.
 24. Отговор по ЗДОИ изх №ДПП03-1080-11.08.2022 г
 25. ЗДОИ-с-вх.№ДПП03-175-15.02.2024-г.pdf
 26. Отговор-по-ЗДОИ-РД11-1-22.2.2024-г.pdf
 27. ЗДОИ-с-вх.№ДПП03-390/12.04.2023-г.pdf
 28. Решение-по-ЗДОИ-РД11-2-23.04.2024-г.pdf